Wycena nieruchomości

W obszarze wycen nieruchomości świadczymy następujące usługi:

 • ​Przygotowanie operatów szacunkowych i opinii dotyczących:
  • gruntów niezabudowanych
  • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych)
  • nieruchomości komercyjnych, przemysłowych, magazynowych i biurowych
  • nieruchomości rolnych i leśnych
  • budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli oraz ich części
  • ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność
 • Sporządzamy wyceny nieruchomości do celów:
  • negocjacji ceny sprzedaży nieruchomości
  • określenie wartości zabezpieczenia wierzytelności (np. kredyty bankowe)
  • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb księgowych, wniesienia aportu
  • przekształceń własnościowych, sprawozdań finansowych
  • upadłościowych i egzekucyjnych
  • wycena na potrzeby ubezpieczeń majątkowych
  • naliczania opłat cywilno-prawnych
  • podziału majątku, podatkowych i spadkowych
  • określenia wartości indywidualnej według potrzeb konkretnego inwestora
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
 • Kosztorysowanie powykonawcze inwestycji budowlanych