Dotacje unijne - biznesplany

W obszarze pozyskiwania dotacji unijnych-biznesplany świadczymy następujące usługi:

 • Konsultacja projektów w aspekcie pozyskania dotacji
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie
 • Rozliczanie otrzymanych dotacji
 • Sprawozdawczość w okresie trwałości projektu
 • Pozyskiwanie dotacji z:
 • Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
 • Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
 • Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
 • Lokalnych Grup Działania
 • Powiatowych Urzędów Pracy
 • Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA
 • Banku Gospodarstwa Krajowego SA – kredyt technologiczny
 • Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych