Oferta

Firma SSK konsulting świadczy usługi konsultingowe wspomagające prowadzenie, a także zarządzanie działalnością przedsiębiorstw oraz fundacji i stowarzyszeń. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości, doradztwo biznesowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz pozyskiwanie dotacji unijnych-biznesplany to główne obszary działalności firmy. Świadczone usługi we wszystkich obszarach są realizowane w sposób kompleksowy i profesjonalny. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług współpracujemy z szerokim gronem zaufanych i sprawdzonych partnerów biznesowych.

W obszarze biura rachunkowego świadczymy następujące usługi:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Rozliczenia i roczne zeznania podatkowe – PIT i CIT
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Obsługa kadrowo – płacowa wraz z rozliczeniami ZUS i OHP
 • Sporządzanie deklaracji i sprawozdań – PFRON, INTRASTAT, GUS
 • Przygotowanie wniosków oraz rozliczenia dotacji ze środków Urzędu Pracy
 • Opieka i doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej

W obszarze wycen nieruchomości świadczymy następujące usługi:

 • ​Przygotowanie operatów szacunkowych i opinii dotyczących:
  • gruntów niezabudowanych
  • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych)
  • nieruchomości komercyjnych, przemysłowych, magazynowych i biurowych
  • nieruchomości rolnych i leśnych
  • budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli oraz ich części
  • ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność
 • Sporządzamy wyceny nieruchomości do celów:
  • negocjacji ceny sprzedaży nieruchomości
  • określenie wartości zabezpieczenia wierzytelności (np. kredyty bankowe)
  • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb księgowych, wniesienia aportu
  • przekształceń własnościowych, sprawozdań finansowych
  • upadłościowych i egzekucyjnych
  • wycena na potrzeby ubezpieczeń majątkowych
  • naliczania opłat cywilno-prawnych
  • podziału majątku, podatkowych i spadkowych
  • określenia wartości indywidualnej według potrzeb konkretnego inwestora
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
 • Kosztorysowanie powykonawcze inwestycji budowlanych

W obszarze doradztwa biznesowego świadczymy następujące usługi:

 • Opracowanie biznes planów i planów restrukturyzacyjnych
 • Przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych
 • Doradztwo przy realizacji projektów inwestycyjnych
 • Tworzenie wieloletnich strategii rozwoju przedsiębiorstw
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji kredytowej do instytucji finansowych
 • Sprawozdawczość na potrzeby instytucji publiczno – prawnych i banków
 • Budżetowanie działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej i zarządzania

W obszarze pośrednictwa ubezpieczeniowego oferujemy pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i proponujemy propozycje wszystkich liczących się na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. Wśród oferowanych produktów ubezpieczeniowych są przede wszystkim ubezpieczenia:

 • majątkowe
 • komunikacyjne
 • turystyczne
 • biznesowe
 • zdrowotne

Poszczególne produkty oferowane są Klientom indywidualnym i biznesowym.

W obszarze pozyskiwania dotacji unijnych-biznesplany świadczymy następujące usługi:

 • Konsultacja projektów w aspekcie pozyskania dotacji
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie
 • Rozliczanie otrzymanych dotacji
 • Sprawozdawczość w okresie trwałości projektu
 • Pozyskiwanie dotacji z:
  • Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
  • Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
  • Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
  • Lokalnych Grup Działania
  • Powiatowych Urzędów Pracy
  • Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA
  • Banku Gospodarstwa Krajowego SA – kredyt technologiczny
  • Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Copyright by SSK konsulting 2016,
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: