O firmie

Firma SSK konsulting została założona przez Sabinę Stanisz – Kozdroń, która posiada wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług konsultingowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia uproszczonej i pełnej księgowości na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz fundacji i stowarzyszeń, doradcy klienta detalicznego i instytucjonalnego w zakresie obsługi  bankowej i ubezpieczeniowej, pozyskiwania zewnętrznych źródeł  finansowania w formie dotacji  unijnych i kredytów bankowych.  Od  2014  roku  rzeczoznawca  majątkowy  (numer uprawnień 6271).

Sabina Stanisz – Kozdroń jest absolwentką:

  • Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie rachunkowości,
  • Politechniki   Krakowskiej  i  Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie – studia   podyplomowe  w  zakresie   szacowania   nieruchomości,
  • Wydziału  Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu  Rzeszowskiego – studia  podyplomowe w zakresie  przygotowania pedagogicznego.

W 2014 roku uzyskała świadectwo nadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego, który uprawnia do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Ukończyła szkolenie organizowane przez Związek Banków Polskich z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Jest zrzeszona w Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Krakowie.

Zdobyte kwalifikacje, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe stanowią solidny fundament firmy SSK konsulting, która powstała z myślą świadczenia usług konsultingowych wspomagających prowadzenie, a także zarządzanie działalnością przedsiębiorstw oraz fundacji i stowarzyszeń. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości, doradztwo biznesowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz pozyskiwanie dotacji unijnych-biznesplany to główne obszary działalności firmy. Świadczone usługi we wszystkich obszarach są realizowane w sposób kompleksowy i profesjonalny. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług współpracujemy z szerokim gronem zaufanych i sprawdzonych partnerów biznesowych. Pewność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług gwarantują polisy: OC Biura Rachunkowego i Rzeczoznawcy Majątkowego.

Innowacyjność rozwiązań w zakresie obsługi, profesjonalizm świadczonych usług oraz wysoka rzetelność w podejściu do powierzonych spraw zapewniają efektywną współpracę z klientami. W związku z powyższym serdecznie zachęcam do kontaktu z firmą SSK konsulting życząc osiągnięcia pełnej satysfakcji i wielu sukcesów na niwie zawodowej.

Sabina Stanisz – Kozdroń

Copyright by SSK konsulting 2016,
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: